Cõi Tây Phương

07/07/2009

Cõi Tây Phương - 1 Cõi Tây Phương - 1

Cõi Tây Phương - 2 Cõi Tây Phương - 2

Cõi Tây Phương - 3 Cõi Tây Phương - 3

Cõi Tây Phương - 4 Cõi Tây Phương - 4

Cõi Tây Phương - 5 Cõi Tây Phương - 5

Cõi Tây Phương - 6 Cõi Tây Phương - 6

Cõi Tây Phương - 7 Cõi Tây Phương - 7

Cõi Tây Phương - 8 Cõi Tây Phương - 8

Cõi Tây Phương - 9 Cõi Tây Phương - 9

Cõi Tây Phương - 10 Cõi Tây Phương - 10

Cõi Tây Phương - 11 Cõi Tây Phương - 11

Cõi Tây Phương - 12 Cõi Tây Phương - 12

Cõi Tây Phương - 13 Cõi Tây Phương - 13

Cõi Tây Phương - 14 Cõi Tây Phương - 14

Cõi Tây Phương - 15 Cõi Tây Phương - 15

Cõi Tây Phương - 16 Cõi Tây Phương - 16

Cõi Tây Phương - 17 Cõi Tây Phương - 17

Cõi Tây Phương - 18 Cõi Tây Phương - 18

Cõi Tây Phương - 19 Cõi Tây Phương - 19

Cõi Tây Phương - 20 Cõi Tây Phương - 20

Cõi Tây Phương - 21 Cõi Tây Phương - 21

Cõi Tây Phương - 22 Cõi Tây Phương - 22

Cõi Tây Phương - 23 Cõi Tây Phương - 23

Cõi Tây Phương - 24 Cõi Tây Phương - 24

Cõi Tây Phương - 25 Cõi Tây Phương - 25

Cõi Tây Phương - 26 Cõi Tây Phương - 26

Cõi Tây Phương - 27 Cõi Tây Phương - 27

Cõi Tây Phương - 28 Cõi Tây Phương - 28

Cõi Tây Phương - 29 Cõi Tây Phương - 29

Cõi Tây Phương - 30 Cõi Tây Phương - 30

Cõi Tây Phương - 31 Cõi Tây Phương - 31

Cõi Tây Phương - 32 Cõi Tây Phương - 32

Cõi Tây Phương - 33 Cõi Tây Phương - 33

Cõi Tây Phương - 34 Cõi Tây Phương - 34

Cõi Tây Phương - 35 Cõi Tây Phương - 35

Cõi Tây Phương - 36 Cõi Tây Phương - 36

Cõi Tây Phương - 37 Cõi Tây Phương - 37

Cõi Tây Phương - 38 Cõi Tây Phương - 38

Cõi Tây Phương - 39 Cõi Tây Phương - 39

Cõi Tây Phương - 40 Cõi Tây Phương - 40

Cõi Tây Phương - 41 Cõi Tây Phương - 41

Cõi Tây Phương - 42 Cõi Tây Phương - 42

Cõi Tây Phương - 43 Cõi Tây Phương - 43

Cõi Tây Phương - 44 Cõi Tây Phương - 44

Cõi Tây Phương - 45 Cõi Tây Phương - 45

Cõi Tây Phương - 46 Cõi Tây Phương - 46

Cõi Tây Phương - 47 Cõi Tây Phương - 47

Cõi Tây Phương - 48 Cõi Tây Phương - 48

Tags: hình đẹp; hình nền; wallpaper,

3.459 lượt xem

Thông tin album

Người đăng: ammay_ngu

Chuyên mục

Nghệ thuật

Ảnh đại diện Ảnh đại diện

1. Hãy cẩn trọng đối với nghiệp quả. Thông thường khuynh hướng chung của con người ít chịu tùy thuận thiện hạnh của người khác, và cũng rất hà tiện lời khen đối với người. Chúng ta hay nghĩ khen ai hay tùy thuận việc thiện của ai, sẽ làm cho bản thân mình bị giảm giá trị. Ví dụ như khi nghe ai khen một lời về người bạn của mình, mình cũng cố gắng nói một câu: “ông đó tốt nhưng mà...” tâm thức chúng ta thường có thói quen như vậy. Nhìn thấy ai có thiện hạnh lớn, chúng ta có niềm ganh tị bên trong. Đây là tâm thức rất phổ thông. Đối với người ác nghiệp lớn, nếu chúng ta hủy nhục, xâm phạm hoặc gây tai họa đến cho họ tương đối quả báo chậm đến với mình. Nhưng đối với các bậc thầy, các bậc đại sư hay các vị thiện nghiệp lớn, nếu chúng ta xúc phạm đến họ, nghiệp báo ác đến với chúng ta rất nhanh. Điều nầy không có gì lạ, bởi vì các bậc hiền thiện, tâm họ như mảnh gương trong, rất sáng nên sự phản chiếu trở lại rất nhanh. Người đời nghiệp ác dù ngập đầu, đôi lúc nghiệp đến rất chậm. Nhưng người tu làm ác, nghiệp đến rất là nhanh. Chúng ta nên lưu ý, cẩn thận. Càng tu chúng ta càng nên cẩn thận. Người xưa bảo, càng tu giống như người đi trên băng mỏng, phải cẩn thận từng bước, một bước lơi lỏng băng vỡ là chìm. Chưa bao giờ nghiệp quả trong cuộc đời nầy sai chạy. Gây cái nhân ác nhỏ xíu như hạt lúa có khi quả chúng ta gặt không phải là hạt lúa mà là bông lúa. Chúng ta chưa có thể đạt đến chỗ vô sinh, tức là tâm thức còn ở trong cõi giới sinh diệt vô thường nầy, tâm thức chưa an trú trong Niết Bàn, thì một lời nói, một ý nghĩ, một việc làm đều có nghiệp quả đi theo. Khi chúng ta đã đặt chân vào vùng trời vô niệm, tâm thức rỗng lặng, không còn dấu vết của ý thức, bản ngã thì dù trong một ngày có tiêu ngàn lượng vàng ròng, cũng không có gì phải gọi là đền trả công ơn của ai. Đây là lời tổ Lâm Tế nói. Nhưng nếu tâm thức của ta còn ở trong cảnh giới nhị nguyên, tức là còn phân biệt trắng đen, phải quấy, nam nữ, nhìn là vọng thức phát sinh thì một hạt cơm, giọt nước đều có sự đền trả không thể nào thoát khỏi. “Trích thủy nan tiêu.”: một giọt nước khó tiêu. Ngày xưa, có một vị sư được một gia đình thí chủ nọ thương quí, và được cúng dường rất cung kính. Vị thầy tuy không có phạm trai, phá giới gì nhưng đường tu vì chưa nắm vững, hơn nữa ông cũng không muốn đi khất thực nhiều nơi, nên ngày qua tháng lại ông cứ thọ nhận sự cúng dường của thí chủ kia mà không ngần ngại gì cả. Đến ngày qua đời, gia đình thí chủ lo tang lễ cho vị thầy rất chu đáo với tất cả lòng kính trọng. Không bao lâu, mảnh vườn sau nhà của thí chủ một cây cổ thụ mọc ra nấm, và mỗi buổi sáng họ đều ra hái nấm vào nấu, hương vị cực ngon, nhưng người khác đến hái thì không có. Ngày nọ, một người hàng xóm biết được việc nầy lén vào gở trộm nấm bỗng giật mình khi nghe tiếng nói: “Ta đâu có nợ ngươi.” Ông vô cùng ngạc nhiên, hoảng sợ khi biết tiếng nói phát ra từ cây nấm, và được cây nấm cho biết mình là vị sư đã từng thọ nhận sự cúng dường của gia đình nầy. Vì của tín thí khó tiêu, tu hành không có lực cho nên phải trở lại đền ơn họ; còn người hàng xóm không có cúng dường và cũng không dính gì đến vị sư nên không thể cắt nấm tức cắt thân vị sư được. Khi gia đình thí chủ biết được sự thật, họ thương khóc, lễ lạy trước cây nấm, xin xóa bỏ những gì đã cúng dường từ trước. Tất cả đều do lòng thành và không bao giờ có tâm nghĩ rằng thầy phải đền trả gì hết, cầu xin vị thầy hoan hỉ vãng sanh. Chúng ta có thể đọc thấy câu chuyện nầy từ “Sa di Luật Giải.” Thưa đại chúng, khi tâm thức của chúng ta còn ở trong cảnh giới nhị nguyên, phàm thường, tức chưa có chánh niệm từng phút rỡ ràng thì một giọt nước, một miếng ăn đều có giá của nó cho nên phải cẩn trọng trong sự tu tập. Không ai nhàn nhã bằng người tu, không làm có cơm ăn, không dệt có áo mặc, không xây dựng có nhà cửa ở. Mình đừng tưởng mình là con vua cháu chúa, và những Phật tử, thí chủ có bổn phận, trách nhiệm nuôi mình. Mỗi một lần họ cúng dường mà chúng ta thọ nhận là họ mài lên viên đá mình một ít phước đức. Mỗi một ngày sống mà không nhiếp tâm tu tập là phước đức tu của mình bị mòn dần. Khi đã ở trên đất Mỹ rồi, tôi thấy thương cho những Phật tử ở đây. Có ngàn vạn điều xô đẩy người Phật tử ở phố thị phải lao về phía trước không thể dừng lại được, đồng thời những lo lắng, bất an, sợ hãi... lại đè nặng trên cuộc sống họ. Bao nhiêu là nhọc nhằn, vất vả khi phải bon chen trong đời sống thế gian để tạo dựng tài sản, vật chất. Chúng ta tu tập không được bao nhiêu, phước đức chúng ta chưa đủ lớn mà tiêu dùng của thí chủ không biết quí tiếc công khó là cả một tai họa. Rồi đây không biết chúng ta sẽ sinh ra làm bao nhiêu đời kiếp cây nấm để trả công khó cho người. Hãy nhắc nhau điều cạn là nhân quả rất rõ ràng. Nên nhớ rằng trên con đường chúng ta đã chọn, tâm tu đầu tiên là tâm chất trực, lòng thành tín ở sự tu tập, và nếu giữ tâm ban sơ như thế suốt đoạn đường tu, chúng ta sẽ không bị đi lạc. Nếu không cho dù làm được ông thầy lớn, có được chùa riêng chúng ta phung phí của đàn na tín thí, mặc nhiên lấy của người làm của riêng, rồi một đời tu phất phơ qua ngày sẽ gây họa cho ngàn vạn kiếp. Thích Phước Tịnh http://www.thuvienhoasen.org/kinh42chuong-thichphuoctinh-giang-06.htm

Bình luận (0)

Để có thể viết lời bình cho album này, bạn cần Đăng Nhập
happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy
banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao
orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange
Copyright 2007 - 2015Tamtay.vn