Hình Quán Thế Âm ( nền xanh )

18/07/2009

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 1 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 1

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 2 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 2

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 3 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 3

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 4 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 4

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 5 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 5

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 6 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 6

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 7 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 7

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 8 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 8

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 9 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 9

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 10 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 10

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 11 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 11

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 12 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 12

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 13 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 13

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 14 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 14

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 15 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 15

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 16 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 16

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 17 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 17

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 18 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 18

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 19 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 19

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 20 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 20

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 21 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 21

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 22 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 22

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 23 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 23

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 24 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 24

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 25 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 25

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 26 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 26

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 27 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 27

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 28 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 28

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 29 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 29

Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 30 Hình Quán Thế Âm ( nền xanh ) - 30

Tags: phật,

4.122 lượt xem

Thông tin album

Người đăng: ammay_ngu

Chuyên mục

Nghệ thuật

Ảnh đại diện Ảnh đại diện

NGŨ XÚ NƯƠNG Thuở ấy tại một xóm nghèo trong khu tồi tàn của xứ Ấn, có một cô gái đến tuổi cặp kê (tức là tuổi có thể lấy chồng) mệnh danh là Ngũ xú nương, vì cô quá xấu. Sắc của cô đủ năm vẻ xấu của mặt mày, hai tay và hai chân, nên được mệnh danh như vậy. Trẻ con mới thấy mặt cô đều phải khóc vì hãi sợ. Nhưng cô có một xúc giác rất êm áí đến nỗi ai động tới người cô đều cảm thấy khoan khoái vô cùng. Trẻ con thấy cô đều khóc thét, nhưng khi được cô ẵm lên thì lại không muốn rời ra nữa. Bởi vì sự xúc chạm người cô gây cho chúng một cảm giác êm ái lạ lùng, không khác gì được ấp ủ trong vòng tay của mẹ. Tại sao cô lại chịu số phận kỳ quái như vậy? Tại vì kiếp trước cô là con gái của một thợ gốm nghèo. Một hôm, có một vị tỳ kheo đi khất thực đến nhà, cô đã không cúng dường mà còn xua đuổi vị ấy bằng những lời chua ngoa. Trước sự ngu si của cô bé, vị tỳ kheo động lòng từ bi muốn gieo cho cô một ít phước lành của sự bố thí, bèn bảo: - Nếu cô không có cơm để bố thí, thì hãy cho bần tăng một ít đất sét vậy. Cô gái vào nhà lấy một ít đất sét nắn đồ gốm đem bố thí vị tỳ kheo mà bảo: - Ðó! đi cho khuất con mắt cho rồi. Cái ông lỳ lợm! Do lời mắng nhiếc và thái độ bực tức của cô khi bố thí, kiếp này cô phải bị quả báo là nhan sắc xấu xí vô cùng cực. Nhưng do sự bố thí đất sét cho vị tỳ kheo nên kiếp này cô được quả báo có một xúc giác êm dịu thần tiên.

Bình luận (0)

Để có thể viết lời bình cho album này, bạn cần Đăng Nhập
happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy
banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao banhbao
orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange
Copyright 2007 - 2015Tamtay.vn